Zielsgesprekken

Deze praktijk is in de zomer van 2018 gestopt.

Ik dank alle mensen die in de loop van de afgelopen twintig jaar hun vertrouwen in mij hebben gesteld. Ik heb veel van jullie geleerd!

Voor contactgegevens van mijn collega’s verwijs ik graag naar www.tasso.nl/therapeuten