Zielsgesprekken

Download nu gratis het eerste boekje van Kees Hugenholtz: Wat doe ik hier?

Klik voor informatie over het tweede boek ZIELSGESPREKKEN op Publicaties

Iedereen heeft wel eens ervaren, dat je achteraf moest zeggen: “Ik wist het! Ik wist het wel!” En toch heb je niet geluisterd naar dit moment van innerlijk weten. Dat moment was maar een flits en werd direct overstemd door je denken. Het denken van de redelijke mens, die zegt: “Ja maar, …” En dan laten we ons handelen bepalen door de rede van de weldenkende mens, die we óók zijn. Met als gevolg dat we achteraf spijt hebben. Het moment van innerlijk weten, het intuïtief weten, had namelijk gelijk.

Dit is het kenmerk van intuïtie: het heeft gelijk. De intuïtieve ingeving is een stem op zielsniveau.

Zielsgesprekken maken gebruik van onze intuïtieve gevoeligheid om contact te maken met dit zielsniveau. Hier woont je innerlijk weten, geen twijfel. Het is je denken dat je aan het twijfelen brengt, niet deze stem. Op zielsniveau luisteren en spreken doe je niet om bijzonder te zijn of als een kunstje, maar om levensvragen beantwoord te krijgen of problemen op te lossen. Als je eenmaal op deze manier bewust contact hebt gemaakt versterk je jouw intuïtieve gevoeligheid. Met ieder zielsgesprek groeit je intuïtie.

Wil je met behulp van zielsgesprekken een probleem oplossen of een dringende vraag beantwoord krijgen? Ga dan naar Zielsgesprekken Therapie.

Wil je leren hoe je door middel van zielsgesprekken jouw bestemming kunt vinden? Ga dan naar Zielsgesprekken Coaching.

Kan iedereen een zielsgesprek voeren?
In principe wel. Voor pychiatrische patienten is de methode van regressie therapie niet zinvol, maar een gesprek op zielsniveau kan meestal wel.